Künyemiz

 

İmtiyaz Sahibi / Sıdıka Hale Eda HİLALOĞLU

Yazı İşleri Müdürü / M.Ali Rıza TORUN   (Sağlık İdarecisi) 0536 233 91 01

Hukuk Danışmanı / Av. Ali Rıza TORUN

Gazeteci / Tülay TORUN

Gazeteci / Bülent GEZEN

Gazeteci Muhabir / Kemal KÖKTEN

Dizgi Tasarım Yeri : DOKTOR AJANS

0342. 221 18 12 / 0536. 979 68 48

Baskı Yeri : GAZİKENT MATBAASI

Haber Yazılımı