Haber Detayı
12 Kasım 2020 - Perşembe 15:13
 
Av.Dr. Cengiz Bayram'dan Suç Duyurusu!
Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Av.Dr. Cengiz Bayram, Yurt dışındaki düşük puanlı üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra yatay geçiş yoluyla Türkiye'de İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine öğrenci yerleştirilmesini mahkemeye taşıdı.
GÜNDEM Haberi
Av.Dr. Cengiz Bayram'dan Suç Duyurusu!

Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Av.Dr. Cengiz Bayram, Yurt dışındaki düşük puanlı üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra yatay geçiş yoluyla Türkiye'de İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine öğrenci yerleştirilmesini mahkemeye taşıdı.

 

KONU : SUÇ DUYURUSU
MÜŞTEKİLER :  Av. CENGİZ BAYRAM  (T.C. No: 49597727808)
Cevizli Mah. Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi  No:46-CA3 Blok   K: 9 D:45 Maltepe/İstanbul
ŞÜPHELİ : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri
SUÇ : Görevi kötüye kullanma suçu TCK. 257. madde ile eyleme  uygun diğer suçlar.
SUÇ YERİ VE TARİHİ : İSTANBUL 2020 yılı
KONU :Yurt dışındaki düşük puanlı üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra yatay geçiş yoluyla Türkiye'de İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine öğrenci yerleştirilmesi neticesinde  kamu zararına yol açılması nedeniyle anılan suçtan ve eyleme uygun diğer suçlardan gerekli tahkikatın yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması talebimizden ibarettir.
                                                         

AÇIKLAMALAR
 

09/11/2020  tarihinde ve öncesinde basında yer alan haberlere göre, Türkiye’de üniversite sınavlarında 700 bin-800 bininci olup yurt dışında tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümlere kayıt yaptıranların pandemi gerekçesiyle Türkiye’de özel okullara kayıt yaptırdığı iddia edilmiştir.
 

Şikayete konu olayla ilgili YÖK Başkan Yekta Saraç  açıklamada bulunmuş ve  Yüksek Öğretim Kurumu olarak pandemi süreci nedeniyle yurt dışında okuyan öğrencilerin Türkiye'ye yatay geçiş yapabilmelerine olanak tanıyan bir genelge çıkardıklarını ancak kimi öğrencilerin hızlı bir şekilde yurt dışına kayıt yaptırıp hemen Türkiye'ye döndüklerini ve bazı kayıt işlemlerinin mevzuata aykırı olarak yapıldığını beyan etmiştir.
 

Bazı haber sayfalarının içeriğinde yer alan listeye göre yurt dışında "FİNANCE " eğitimi alan iki öğrencinin İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle kayıt yaptırdıkları belirtilmiş ve buna ilişkin isim listesi yayınlanmıştır.  (https://www.veryansintv.com/ yatay-gecis-oyunuyla-tip- fakultelerine- girmislerdi -doktorlardan-yoke-sert-tepki) Haberde yer alan isim listesini ekte sunuyoruz. (EK 1)
 

Şikayete konu olayda kayıt için gereken niteliğe sahip olmadıkları halde bu olağanüstü dönemde hazırlanmış Genelgeye dayanarak Türkiye'deki eğitim kurumlarına yatay geçiş talep eden öğrenciler açısından hakkın kötüye kullanılması söz konusu olup , kendileri açısından kazanılmış hak kavramından söz edilemeyecektir.Bu işleme cevaz veren yetkililer açısından ise bu eylem görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. 


 Görevi Kötüye Kullanma Suçu 5237 sayılı kanunun 257. Maddesinde düzenlenmiş olup düzenleme şu şekildedir :
" Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır "

 

Söz konusu olayda İstanbul Tıp Fakültesi gibi yüksek puanlı veya diğer fakültelere bir iki puanla giremeyen,bunun için emek vermiş tüm gençlerimizin hakları açıkça çiğnenmiş, yeterli niteliğe sahip olmayan öğrencilerin bu kontenjanlara yerleşmesi nedeniyle de açıkça kamu zararına sebep olunmuştur  Ayrıca bu uygulama başta İstanbul Tıp Fakültemiz olmak üzere tüm fakültelerimizi itibarsızlaştırmakta ve köklü kurumsal yapılarına zarar vermektedir.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir birey olarak, mezun olduğum fakültenin itibarsızlaşması benim de itibarımı etkilemiştir ve menfaatim zedelenmiştir.Bu nedenle konuyla ilgili suç duyurusunda bulunma konusunda şahsım açısında da hukuki yarar söz konusudur.   
 

DELİLLER : Suça konu isim listesi, YÖK başkanı Yekta Saraç ın açıklamaları  ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : 5237 s. TCK m..257 ve eyleme uygun sair ilgili mevzuat hükümleri.
SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan gerekçelerle, şüphelilerin eylemine uyan görevi kötüye kulanma suçunu işledikleri sabit olduğundan, şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın yapılarak anılan suçtan ve eylemlerine uygun diğer suçlardan cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını Sayın Makamınızdan talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

 

Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Yorumlar
Haber Yazılımı